Certyfikaty 2018-07-23T08:15:32+00:00

Certyfikaty

Zrównoważone i racjonalne korzystanie z naszego środowiska jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Dlatego też ochrona środowiska jest jednym z głównych elementów naszej polityki przedsiębiorstwa. Każdego dnia staramy się działać odpowiedzialnie i spełniać najwyższe standardy ekologiczne. W związku z tym są nasze kleje, z myślą o ochronie środowiska i przetwórcy, regularnie sprawdzane na zawartość substancji szkodliwych.